DISCLAIMER

DeFilmMaker.nl besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan DeFilmmaker.nl noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. DeFilmMaker.nl is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker pop basis van de verstrekte informatie neemt. DeFilmMaker.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van DeFilmMaker.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken. DeFilmMaker.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan DeFilmMaker.nl

contact@defilmmaker.nl

 

PRIVACY

DeFilmMaker.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt DeFilmMaker.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van DeFilmMaker.nl. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan DeFilmMaker.nl zijn website en dienstverlening verbeteren. DeFilmMaker.nl maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.